دیوان شمس

دیوان شمس مولانا جلال الدین رومی

– فایل دیوان شمس از آقای سعید موسوی: غزلیات ۱ تا ۱۴۰۰

– فایلهای دیوان شمس بصورت PDF:  فهرست غزلیات .. 500 .. 1000 .. 1500 .. 2000 ..2500 .. 3000 .. 3300