Masnavi Selected

ابیات برگزیده مثنوی

توضیحات در باره این نسخه از مثنوی:

این قسمت جدید بوده و در دست تکمیل شدن میباشد

در این قسمت دفاتر مثنوی را بصورت PDF خواهید یافت که ابیاتی در آنها برگزیده شده اند. این ابیات حالت نتیجه ای و یا مفهوم والاتری از ابیات قصه ای دارند. اگر چه جناب مولانا قصه ها را با کلامی شیوا و در ابیات بسیار زیبایی سروده ولی به فرمایش خودشان منظور و مقصودشان قصه گویی نبوده. از این قصه ها به عنوان وسیله ای استفاده کرده که معنی والاتری را برای شنونده سهل تر و قابل فهم تر کند.

ای برادر، قصه چون پیمانه ای ست — معنی اندر وی به سان دانه ای ست

دانه معنی بگیرد مرد عقل — ننگرد پیمانه را گر گشت نقل

2.113.17

امیدوارم که این سعی ناقابل کمکی برای علاقه مندان به یادگیری مثنوی باشد و جناب مولانا نیز از این سعی راضی باشند.حسین کرد

DrKord @ gmail.com